Crafting innovative HomeLab and smart home systems for seamless living.

Latest

Jun
09

แก้ปัญหา Mini PC LAN พัง!

Mini PC ตัวนี้เราซื้อมือสอง ใช้งานเป็น Proxmox Cluster (pve1) ตั้งแต่ 03/2023 ก็ล่วงเลยมาประมาณปี
1 min read
Jun
01

ขยายพื้นที่ ZFS Pool (mirror)

ปัจจุบันเราใช้งาน ZFS Pool แบบ mirror (เทียบเท่า raid 1) ข้อดีคือ HDD สามารถพั
2 min read
May
22

วิธีย้าย Disk ZFS ไปใช้งาน Enclosure 5-bay

จากบทความก่อนหน้า เราได้รีวิว HDD Enclosure 5-bay สำหรับบทความนี้ เราจะมาพูดถึงการย้าย Disk ZFS ของเดิม
1 min read
Dec
21

เปลี่ยนสวิทช์ เปิด-ปิด ลู่วิ่งไฟฟ้า

เราใช้ลู่วิ่งไฟฟ้าของ Merrira ใช้งานบ่อยพอสมควร ผ่านมาเกือบ 2 ปี แน่นอนว่าหมดประกันแล้ว วั
1 min read
Dec
04

ORICO hard drive enclosure จุใจขนาด 5-bay (DS500C3)

ย้อนไปเมื่อ 2 ปีก่อน เราเคยใช้ Orico docking ขนาด 2-bay รุ่น 6528US3-C ปัจจุบันยังใช้
2 min read
Nov
16

Synology off-site backup ข้อมูลด้วย rsync

กฏการสำรองข้อมูลแบบ 3-2-1 เป็นการสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัย โดยจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน * มีสำเนาข้อมู
1 min read
Oct
22

วิธีย้าย ZFS Storage ไปยังเครื่องอื่น

จากบทความที่แล้ว เราได้ทำสร้าง ZFS Storage มาใช้งาน ส่วนบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการย้าย ZFS Storage
1 min read
Oct
12

แนวทางการ tuning ZFS Proxmox

จากบทความที่แล้ว ได้พูดถึงการปรับ limit ZFS ARC ส่วนบทความนี้จะเป็นการ tuning performance หลังจากใช้งาน
2 min read
Oct
08

สร้าง ZFS Storage ใช้งานกันเถอะ

จากบทความที่แล้ว ACASIS 2-bay ซึ่งเป็น hard drive enclosure ที่รองรับการทำ raid hardware มันไม่มี tool
2 min read
Sep
26

แนวทางการ limit ZFS ARC

กรณีเราติดตั้ง proxmox ด้วยระบบ ZFS ค่าทำงานเริ่มต้นของระบบคือ ใช้งาน memory 50% ของทั้งระบบ เพราะว่
1 min read