ปิด Hibernate mode โน๊ตบุ๊ค เมื่อติดตั้ง Linux

ปิด Hibernate mode โน๊ตบุ๊ค เมื่อติดตั้ง Linux

หลังจากได้ติดตั้ง Openmediavault โน๊ตบุ๊คเก่า (อ่านเพิ่มเติม) ปัญหาที่ตามมาคือ ถ้าเราพับหน้าจอ ตัวเครื่องจะเข้าสู่ Hibernate mode แล้วก็จะปิดตัว service ทุกอย่าง ซึ่งการจะเปิดหน้าจอทิ้งไว้ มันก็เปลืองไฟโดยใช่เหตุ ก็เลยเป็นที่มาของบทความนี้นั้นเอง

วิธีปิด Hibernate mode

  1. เริ่มต้นโดยการ SSH เข้าไปที่ตัวเครื่อง Openmediavault จากนั้นใช้คำสั่ง
sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target

2. จะมี output ออกมาประมาณนี้

Created symlink /etc/systemd/system/sleep.target → /dev/null.
Created symlink /etc/systemd/system/suspend.target → /dev/null.
Created symlink /etc/systemd/system/hibernate.target → /dev/null.
Created symlink /etc/systemd/system/hybrid-sleep.target → /dev/null.

3. ทำการ reboot

sudo reboot

4. SSH เข้าไปตัวเครื่องอีกครั้ง ลองเช็คสถานะการปิด Hibernate mode ด้วยคำสั่ง

sudo systemctl status sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target

5. จะมี output ออกมาประมาณนี้

● sleep.target
   Loaded: masked (Reason: Unit sleep.target is masked.)
   Active: inactive (dead)

● suspend.target
   Loaded: masked (Reason: Unit suspend.target is masked.)
   Active: inactive (dead)

● hibernate.target
   Loaded: masked (Reason: Unit hibernate.target is masked.)
   Active: inactive (dead)

● hybrid-sleep.target
   Loaded: masked (Reason: Unit hybrid-sleep.target is masked.)
   Active: inactive (dead)

ตอนนี้ถ้าลองพับหน้าจอโน๊ตบุ๊ค เครื่องก็จะไม่เข้าสู่ Hibernate mode แล้ว ส่วนถ้าเราจะยกเลิกการปิด Hibernate mode สามารถใช้คำสั่ง

sudo systemctl unmask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target