1 min read

แผงโซล่าเซลล์ Genius Mono 390W

แผงโซล่าเซลล์ Genius Mono 390W

ช่วงนี้เริ่มสนใจพลังงานทางเลือก ก็เลยได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พอหาข้อมูลไปเยอะๆ ต่างประเทศมีการใช้งานกันพอสมควร น่าจะผลมาจาก "เทสล่า (Tesla)" หรือเขาอาจจะเริ่มกันมานานแระ แต่เราไม่รู้ 555+ ในเมืองไทยก็มีกลุ่มผู้ใช้งานโซล่าเซลล์เยอะมาก ราคาอุปกรณ์ ก็เริ่มถูกลง ก็เลยอยากลองเริ่มต้นโครงการ Solar Cell DIY ดูบ้าง! โดยสำหรับอุปกรณ์ตัวแรกจะเป็นแผงโซล่าเซลล์โมโนขนาด 390W

ข้อสังเกต

  • ตัวแผงมีรอยขีดข่วน เยอะพอสมควร น่าจะมาจากการขนส่ง แต่ไม่มีผลต่อการใช้งาน
  • แผงมีน้ำหนัก 23 กิโลกรัม ถ้ายกคนเดียว ต้องใช้แรงเยอะนิดนึง