1 min read

วิธีย้าย Disk ZFS ไปใช้งาน Enclosure 5-bay

วิธีย้าย Disk ZFS ไปใช้งาน Enclosure 5-bay

จากบทความก่อนหน้า เราได้รีวิว HDD Enclosure 5-bay สำหรับบทความนี้ เราจะมาพูดถึงการย้าย Disk ZFS ของเดิม 2 ลูก มาใส่ที่ Enclosure 5-bay

ORICO hard drive enclosure จุใจขนาด 5-bay (DS500C3)
ย้อนไปเมื่อ 2 ปีก่อน เราเคยใช้ Orico docking ขนาด 2-bay รุ่น 6528US3-C ปัจจุบันยังใช้งานได้ดีอยู่ แต่ช่วงหลังเมื่อมาใช้งาน ZFS รู้สึกว่าแค่ 2-bay มันไม่เพียงพอซะแล้ว เลยเป็นที่มาของการอัพเกรดมาใช้งานแบบ 5-bay นั้นเอง สำหรับ
Command line ใช้งานบน Proxmox VE 8.2.2

กรณีมีการ run VM หรือ LXC โดยใช้งาน ZFS storege ตัวที่ต้องการย้าย ต้องทำการ shutdown เสียก่อน

zpool export poolname (ถอด zpool ออกจากระบบ)

zpool export nas

ปิดเครื่อง Docking 2-bay จากนั้นถอด HDD ย้ายไปใส่ Enclosure 5-bay

zpool import -d /dev/disk/by-id poolname (เพิ่ม zpool เข้าระบบ)

zpool import -d /dev/disk/by-id nas
อธิบายเพิ่มเติมในส่วนการ import จริงๆแล้ว เราสามารถใช้คำสั่ง zpool import poolname ได้เลย แต่แบบนั้นมันจะเป็นการ import ด้วย device name /dev/sda, /dev/sdb ซึ่งมันค่อนข้างมีความเสี่ยง เพราะเราใช้งานแบบ HDD Enclosure มีโอกาศสูงมากที่ device name มันจะเป็นตำแหน่งจาก sda ไปเป็น sdd เราเลยชอบใช้วิธี import ด้วย /dev/disk/by-id มากกว่า

zpool status poolname (เรียกดูสถานะ zpool)

zpool status nas