Docker

A collection of 6 posts
ติดตั้ง Frigate NVR โดยใช้ OpenVINO Detector ผ่านทาง Proxmox LXC
Proxmox

ติดตั้ง Frigate NVR โดยใช้ OpenVINO Detector ผ่านทาง Proxmox LXC

Frigate คือ NVR ที่มีการติดตั้ง AI object detection มาให้พร้อมใช้งาน โดยปกติแล้วการติดตั้ง Frigate เขาจะแนะนำให้ใช้ Google Coral TPU ซึ่งจะมีราคาค่อนข้างแพง และหาซื้อค่อนข้างยาก แต่ถ้าเราไม่มีก็สามารถใช้ CPU Detector ได้นะ ขั้นต่ำประมาณ 3
2 min read
ย้ายข้อมูล MariaDB 10 ไปใช้งาน MySQL 8
Docker

ย้ายข้อมูล MariaDB 10 ไปใช้งาน MySQL 8

บล็อกที่ท่านกำลังอ่านทำงานอยู่บน Ghost CMS ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้งาน MariaDB ในการจัดเก็บข้อมูล แต่เนื่องด้วย Ghost 5+ (เวอร์ชั่นใหม่) แนะนำให้ไปใช้งาน MySQL 8 ของเดิมบล็อกรันด้วย docker compose โดยจะมี ghost + mariadb รันคู่กัน version:
2 min read
มาสร้าง RTSP Stream Proxy ใช้งานกันเถอะ
Raspberry Pi

มาสร้าง RTSP Stream Proxy ใช้งานกันเถอะ

ขอเล่าเหตุการณ์ที่มาของ Stream proxy server ก่อนนะ ได้ซื้อกล้อง IP Camera มาใหม่ TP-Link Tapo C200 โดยเจ้าตัวกล้อง support rtsp ซึ่งตรงกับความต้องการ ความคมชัด 1080P ราคาไม่แพงมาก ตัวกล้องจะมี rtps มาให้ 2 stream * high: rtsp://IP Address/stream1 * low: rtsp:// IP
1 min read
update docker image ให้ใหม่สดอยู่เสมอ
Raspberry Pi

update docker image ให้ใหม่สดอยู่เสมอ

เมื่อเรามีจำนวน docker container จำนวนเยอะๆ การที่เราต้องมาคอย pull latest image แต่ละ container ค่อนข้างเสียเวลามาก อีกทั้งเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่า เมื่อไหร่ image จะมีการ update เป็นเวอร์ชั่นใหม่ แต่ถ้าเราสามารถ automation update docker image ทุกๆ container ของเราชีวิ
1 min read
แก้ปัญหา docker stats ไม่แสดงผล memory usage
Raspberry Pi

แก้ปัญหา docker stats ไม่แสดงผล memory usage

ตอนนี้ใช้งาน raspberry pi 4 สำหรับ run docker ซึ่งก็มีจำนวน container ทำงานอยู่พอสมควร เพราะคิดว่าซื้อมาแล้ว ต้องใช้งานให้มันคุ้มค่าซิ! แต่เมื่อ container เริ่มเยอะ เครื่องมันก็จะเริ่มช้า! เราก็เลยอยากรู้ว่า container ตัวไหนใช้งาน cpu
1 min read