HomeLab

A collection of 7 posts
ORICO hard drive enclosure จุใจขนาด 5-bay (DS500C3)
Reviews

ORICO hard drive enclosure จุใจขนาด 5-bay (DS500C3)

ย้อนไปเมื่อ 2 ปีก่อน เราเคยใช้ Orico docking ขนาด 2-bay รุ่น 6528US3-C ปัจจุบันยังใช้งานได้ดีอยู่ แต่ช่วงหลังเมื่อมาใช้งาน ZFS รู้สึกว่าแค่ 2-bay มันไม่เพียงพอซะแล้ว เลยเป็นที่มาของการอัพเกรดมาใช้งานแบบ 5-bay นั้นเอง สำหรับ
2 min read
Synology off-site backup ข้อมูลด้วย rsync
Synology

Synology off-site backup ข้อมูลด้วย rsync

กฏการสำรองข้อมูลแบบ 3-2-1 เป็นการสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัย โดยจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน * มีสำเนาข้อมูลของคุณอย่างน้อย 3 ชุด * เก็บสำเนาเหล่านี้ไว้บนสื่อที่แตกต่างกัน 2 ชนิด * จัดเก็บสำเนาไว้นอกไซต์อย่างน้อย 1 ชุด วั
1 min read
วิธีย้าย ZFS Storage ไปยังเครื่องอื่น
HomeLab

วิธีย้าย ZFS Storage ไปยังเครื่องอื่น

จากบทความที่แล้ว เราได้ทำสร้าง ZFS Storage มาใช้งาน ส่วนบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการย้าย ZFS Storage จากเครื่องนึง ไปสู่อีกเครื่องนึง สร้าง ZFS Storage ใช้งานกันเถอะจากบทความที่แล้ว ACASIS 2-bay ซึ่งเป็น hard drive enclosure ที่รองรับการทำ raid hardware
1 min read
แนวทางการ tuning ZFS Proxmox
Proxmox

แนวทางการ tuning ZFS Proxmox

จากบทความที่แล้ว ได้พูดถึงการปรับ limit ZFS ARC ส่วนบทความนี้จะเป็นการ tuning performance หลังจากใช้งาน ZFS Storage แล้วเจอปัญหาหลักๆคือ เรื่องใช้งาน IO สูงผิดปกติ จนตัว Proxmox ค้างบ่อยครั้ง แนวทางการ limit ZFS ARCกรณีเราติดตั้ง proxmox ด้
2 min read
สร้าง ZFS Storage ใช้งานกันเถอะ
HomeLab

สร้าง ZFS Storage ใช้งานกันเถอะ

จากบทความที่แล้ว ACASIS 2-bay ซึ่งเป็น hard drive enclosure ที่รองรับการทำ raid hardware มันไม่มี tool สำหรับ monitor การทำงานของตัว raid ด้วยความไม่อยากเสี่ยงข้อมูลหาย และก็ความอยากลองวิชา อีกทั้ง ZFS สามารถทำ raid ได้เหมือนกัน เพราะงั้นเรามาสร้าง ZFS Storage
2 min read
แนวทางการ limit ZFS ARC
Proxmox

แนวทางการ limit ZFS ARC

กรณีเราติดตั้ง proxmox ด้วยระบบ ZFS ค่าทำงานเริ่มต้นของระบบคือ ใช้งาน memory 50% ของทั้งระบบ เพราะว่า ARC (Adaptive Replacement Cache) จำเป็นต้องนำไปใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพของ IO เราก็จะเห็น memory usage วิ่งอยู่ 80% - 90% ตลอดเวลา แนวทางแก้ไขคือ ต้องกำหนด
1 min read
ติดตั้ง Frigate NVR โดยใช้ OpenVINO Detector ผ่านทาง Proxmox LXC
Proxmox

ติดตั้ง Frigate NVR โดยใช้ OpenVINO Detector ผ่านทาง Proxmox LXC

Frigate คือ NVR ที่มีการติดตั้ง AI object detection มาให้พร้อมใช้งาน โดยปกติแล้วการติดตั้ง Frigate เขาจะแนะนำให้ใช้ Google Coral TPU ซึ่งจะมีราคาค่อนข้างแพง และหาซื้อค่อนข้างยาก แต่ถ้าเราไม่มีก็สามารถใช้ CPU Detector ได้นะ ขั้นต่ำประมาณ 3
2 min read