YDS22 Door Sensor เพิ่มความปลอดภัยประตูบ้าน

YDS22 Door Sensor เพิ่มความปลอดภัยประตูบ้าน

บ้านที่มีระบบ smart home นอกจากความสะดวก สบายแล้ว ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ต้องมีความปลอดภัย การติดกล้องวงจรปิดก็เพิ่มความปลอดภัยได้ระดับนึง ส่วนการเพิ่มความปลอดภัยให้ประตูบ้าน หน้าต่าง ด้วยอุปกรณ์ door sensor ก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นนึง

YDS22 เป็น door sensor ประเภท Zigbee เราจำเป็นต้องมี Gateway ในการรับสัญญาณ ซึ่งของผมใช้งานผ่านทาง  Zigbee2MQTT ส่วนใครจะใช้งานผ่าน Gateway Tuya หรือ Sonoff ก็ได้เหมือนกัน

แน่นอนว่า YDS22 เป็นเวอร์ชั่น Zigbee เรื่องการใช้พลังงานค่อนข้างต่ำ แบตฯอาจจะใช้งานได้เกือบปี ข้อดีอีกอย่างนึงคือ สามารถชาร์จแบตฯ ได้โดยสายชาร์จที่แถมมาให้ในกล่อง

{
  "battery_low": false,
  "contact": true,
  "linkquality": 73,
  "tamper": false
}
Zigbee2MQTT State

รายละเอียด State

 • battery_low แจ้งเตือนแบตฯอ่อน
 • contact สถานะเปิด-ปิด sensor
 • linkquality ความแรงสัญญาณ zigbee
 • tamper แจ้งเตือนเมื่อถูกถอด