ติดตั้ง UPS ให้กับ Synology NAS

ติดตั้ง UPS ให้กับ Synology NAS

แน่นอนว่า NAS เราจะเปิดใช้งานกันแบบตลอด 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว กรณีเกิดไฟตก ไฟดับ ส่งผลไม่ดีต่อข้อมูลใน HDD แน่นอน ซึ่งการจะมี UPS สำหรับ NAS ค่อนข้างเป็นสิ่งที่สำคัญ!

เราเลือกใช้ UPS รุ่นที่มี USB Port เพื่อสามารถเชื่อมต่อกับ Synology ได้และประหยัดงบ เลยเลือกแบบมือสอง Eaton 5L800VA พร้อมแบตฯ ราคา 5xx บาท

อุปกรณ์ต่อไปที่จำเป็นต้องมีคือสาย USB Type-A to Type-B หรือว่าสาย Printer นั่นเอง

วิธีเชื่อมต่อสาย type-a เสียบเข้า Synology ส่วนฝั่งสาย type-b เสียบเข้า UPS จากนั้นเข้าไป Synology DSM เมนู Control Panel > Hardware & Power > UPS

  • ติ๊ก Enable UPS support
  • UPS type เลือก USB UPS
  • Customize time เลือก 10 minute(s) เวลาตรงส่วนนี้คือเมื่อไฟดับครบ 10 นาที Synology จะเข้าสู่ระบบ Standby Mode

ทดสอบการเชื่อมต่อ คลิกเลือกเมนู Device Information

การเชื่อมต่อระหว่าง UPS กับ Synology ถือว่าเรียบร้อย

ต่อไปเป็นส่วนแถมอีกนิดนึง การเชื่อมต่อข้อมูล UPS เข้าไปยัง Home Assistant
  • ติ๊กเมนู Enable network UPS server เพื่อเปิดใช้งาน NUT Server
  • คลิกเมนู Permitted Synology NAS Devices กรอก ip client (ip Home Assistant)

ส่วนของ Home Assistant เข้าไป add integrations ค้นหา "NUT"

  • Host คือ ip Synology
  • Port 3493
  • username คือ Synology username
  • password คือ Synology password