1 min read

Upgrade Proxmox 7.4 to 8.0 อย่างง่ายๆ

Upgrade Proxmox 7.4 to 8.0 อย่างง่ายๆ

ตอนนี้ Proxmox ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ 8.0 สำหรับคนอยากลองของใหม่ (อย่างเรา) ก็คงจะไม่รอช้าที่อัพเกรด โดยไฮไลท์หลักของเวอร์ชั่น 8.0 มีดังนี้

สำหรับ Server: pve3 เป็นเครื่องโน๊ตบุ๊คเก่าๆ ที่ปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ แต่มันค่อนข้างช้า โดยเราจะใช้เครื่องนี้ละ ทำการอัพเกรดไปเป็นเวอร์ชั่น 8.0

เริ่มการอัพเกรด Proxmox 8.0

1. ทำการ copy script ไปวางที่ shell จากนั้นก็ enter

bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/misc/pve8-upgrade.sh)"

2. พิมพ์ y จากนั้น enter

3. เลือก yes แล้วก็ enter จากนั้นก็เลือก yes แล้ว enter ไปเรื่อยๆ

4. จากนั้นก็รอ... (ใช้เวลาพอสมควร) จนถึงหน้าจอ Reboot Proxmox VE 8 now? เลือก yes แล้ว enter

5. Proxmox 8.0 พร้อมสำหรับการใช้งาน!