1 min read

Omniksol-SMP600 Micro Grid Tie สำหรับผู้เริ่มต้น

Omniksol-SMP600 Micro Grid Tie สำหรับผู้เริ่มต้น

ตอนนี้โปรเจค Solar Cell DIY ของผมก็เริ่มทดลองใช้งานจริงแล้ว หลังจากศึกษาหาข้อมูลนานพอสมควร จริงๆ ไม่ใช่อะไรหรอก กว่าจะซื้ออุปกรณ์ครบทุกชิ้นต่างหาก 555+ โดยการต่อใช้งานหลักๆ ก็จะมี micro grid tie คู่กับแผงโซล่าเซลล์ Mono 390W

แผงโซล่าเซลล์ Genius Mono 390W
ช่วงนี้เริ่มสนใจพลังงานทางเลือก ก็เลยได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พอหาข้อมูลไปเยอะๆ ต่างประเทศมีการใช้งานกันพอสมควร น่าจะผลมาจาก ”เทสล่า (Tesla)” หรือเขาอาจจะเริ่มกันมานานแระ แต่เราไม่รู้ 555+ ในเมืองไทยก็มีกลุ่มผู้ใช้งานโซล่าเซลล์เยอะมาก ราคาอุปกรณ์ ก็เริ่มถู

สำหรับ Omniksol-SMP600 จะเป็น micro grid tie นะครับ เหตุผลที่เลือกใช้แบบนี้เพราะว่า ถ้าเราเทียบ grid tie ในช่วงวัตต์ใกล้เคียงกัน micro grid tie แบบนี้มี MPPT ที่ค่อนข้างดีกว่า ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานค่อนข้างสูงกว่าตามไปด้วย โดยผมจะใช้ปลั๊ก Sonoff S31 ในการวัดค่ากำลังการผลิตไฟฟ้า

Sonoff S31 ปลั๊กไวไฟ สามารถวัดการใช้พลังงานได้
สำหรับใครที่กำลังมองหา สมาร์ทปลั๊ก ปลั๊กไวไฟ ที่สามารถเชื่อมต่อกับ app ได้ ขอแนะนำ Sonoff S31 ซึ่งปลั๊กตัวนี้จะแตกต่างจากปลั๊กไวไฟทั่วไป นอกจากเปิด-ปิด ผ่านทาง app ได้แล้ว มันสามารถวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถดูข้อมูลย้อนหลั

คำเตือน: การใช้งานเป็นแบบทดสอบระบบเพื่อจะ integrate เข้ากับ Home Assistant เท่านั้น!

ข้อสังเกต

  • ใช้เวลา sync ไฟ ac ค่อนข้างนาน ประมาณ 3 - 5 นาที
  • ไม่มีสาย ac แถมมาในกล่อง